Ponuda uredskih fotelja i stolaca, stolaca za sastanke, te program klub sjedenja s mogučnošću prilagdbe svakog pojedinog modela potrebama klijenata kroz izbor vrsta mehanizama, konstrukcija, tapeciranja, boja i sl.

Garantni rok do 5 godina, ovisno o modelu.

Katalog / Katalozi