Deep Bio

DEEP BIO prva sjedalica koju je stvorio QUINTI s inovativnim materijalom Platura, biopolimerom dobivenim korištenjem obnovljivih izvora energije, potpuno kompostabilan i dugotrajan. Praktični, otporni i imaju ista termomehanička svojstva kao i tradicionalni plastični.

Kategorija: