Deep Managerial

Fotelje Deep Managerial opremljene su minimalnim naslonom i sustavima za podešavanje koji su savršeno integrirani u sjedalo za bitne i dinamične oblike.

Kategorija: